Seto Kunigriigipäiv

06.08.2022

Setomaa vallavalitsusSeto Kunigriigipäiv

S´oo om tämbätse Setomaa kõgõ tähtsäp sündmüs, setokõisi suur kokkosaaminõ. Aastagast 1994. laulõtas kunigriigipääväl seto hümni, sorditas vällä sõnolisõ’, pillimehe’, tandsja’, näpotüümeistri’, veini-, ollõ-, han´sa, sõira-, leevä-, piiragumeistri’ ja mass seto raha, marss seto sõavägi. Nii ku õgah õigõh kunigriigih, om setokõisil uma kunigas: seto eeposõ nimikangõlanõ Peko. Jutu perrä puhkas Peko Petsere liivaoosõh õga saa-ai eis’ kunigriiki valitsõda’. Tuuperäst valitsõs setokõisi timä nimel ülebsootska, kiä valitas kõgõ demokraatlikubal moodul: saisat tuu ette, kiä sullõ kõgõ inäp om meeleperrä.

XXVIII Seto Kuningriigi päeva aoplaan

10.00-12.00 Sõira, leevä, piiragu, taari, ollõ, hand´sa, verevä viina vastavõtminõ võistlusõ jaos

11.40 Kroonikogo, meistridõ ja leeloparkõ kogonõminõ Lobotka küla kivi juures, ütine minõk pidolõ

12.00 Kuningriigi vällähõikaminõ, tervtüse’

12.45 Tutvustõdas meistridõ sortmisõ kõrda

13.00 Süüke ja juukõ maitsminõ ja hindaminõ

Kuninga pildimehe sortminõ / pildinäütüs

Pillimiihi võikimängminõ

13.00-17.00 Leeloparkõ esinemine ja Seto pillimehe' mängvä külälaval

14.00 Sõnolise võistlus

14.30 Vägümiihi võistlus

15.00 Naisi kargusõ ja miihi kasatski võistlus

15.45 Külälisi ilotaminõ

16.15 Ülembsootska kõnõh ja kiiora tagasiandminõ

16.30 Tutvustõdas ülembsootska sortmisõ kõrda ja kandidaatõ

17.00 Ülembsootska sortminõ

17.30 Kuninga meistridõ vällähõikminõ

18.00 Külälisi ilotaminõ

18.30 Sõaväeparaat

19.30 Kuningalaud ja kirmas

 

 

6

August

2022

I T K N R L P
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
See veebileht väljendab autori vaateid. Programmi korraldusasutus ei ole vastutav selle eest, kuidas seda infot võidakse kasutada.