Giidi’

Setomaa om s´oo piirkund, koh om kõgõ alalõ viil vanaaolist ello ja olõmist, mia muial om jo kaonu’: siih k´audas sagõhõhe ummih seto rõivih, peetäs kerigupühhi ja rahvakalendri tähtpäivi, laulõtas leelot ja kõnõldas umah keeleh. Peris õgapäävätselt tuud kõkkõ muidogi’ näe-ei õga kuulõ-õi, tuuperäst tasoski’ uma reisi kokkosäädmisõ man võtta’ abis kotusõ päält tiijuht, kiä mõist teele ti jaost plaani kokko säädä’ ja näüdädä’ kõgõ ilosappi kotussit ja viiä’ huvtavvi inemisi mano. Väiga’ põnnõv om piiriteema: Setomaa om mitmõh mõttõh piiri pääl! Saatse saapah saat eiski’ kõrrast piirist üle minnä’.

Setomaalõ reismisõst lätt kindlahe terveh päiv. Kotusõpääl olõkis tulõs arvõsta’ vähäbält puul päivä (5 tunni), a Setomaal om nii hulga kaemist, õt siih võit olla’ ka’ pikebält.eesti, inglise, vinne, säksa, läti, leedu, soomõ, ruutsi, prantsusõ, hispaania, ungari ja võro/seto

 

< tagasi
See veebileht väljendab autori vaateid. Programmi korraldusasutus ei ole vastutav selle eest, kuidas seda infot võidakse kasutada.