Petsere

Petsere liin om Setomaa vai Petseremaa ammunõ keskkotus. Petsere liin nakas suurõbast kasuma mastõra ümbre. 15. saandil elli’ Petsere oostõh eräkmunga’, tuust kasvigi’ vällä tämbäne õigõusu mastõr, midä tiidäs üle Vinnemaa. Petsere liin om olnu’ saandit usu- ja kaubandusõ keskkotus. Petsere oll väiga’ kuulsa uma suurõjoonõlisi ja mitmidõ laatu poolõst, oll ka’ uudissidõ vaeldamisõ kotus. 1930. aastagil nimetedi Petseret Eesti Ameerikas. Tuul aol kasvi Petsere õuruupaligus väigokõsõs liinas, minkõ plaan ja hõng om tämbägi’ viil nätä’ ja tunda’. Alalõ om ka’ mastõr, liinakõsõ süä, minkõ kelli helinä perrä liinarahvas parhillatsõni’ umma ello säädvä’.

< tagasi
See veebileht väljendab autori vaateid. Programmi korraldusasutus ei ole vastutav selle eest, kuidas seda infot võidakse kasutada.