Seto Külävüü om turismitii müüdä Setomaad, mia lätt ütest küläst tõistõ, koh näet ilosit kotussit ja trehvät huvtavvi inemisiga’. S´oo tii om ku Setomaa säläruuts, minkõ küleh omma’ külä’, kerigu’, kohvigu’, muusiumi’. Külävüü üts ots om Võõpsuh, kost tii lätt edesi Verskahe, Saaterinna, Obinitsa, Meremäele ja tege väiko tsõõri võrokõisi mano Tsiistrehe ja säält lätt tii edesi Luhamaa piiripunkti vällä. Mõttõh võit vüüd piteh minnä’ ka’ aoluulitsõ Setomaa süämehe, parhillatsõ Vinne Föderatsiooni territooriumi pääle.

. Värska talumuuseumi muuseumipood

Seto hinge ja armastusega kootud sokid ja labakud, helisevad hõbeehted ja uhked vanikud, r...

1. Võõpsu tsässon

Võõpsu tsässon ehk külakabel asub otse Setomaa põhjapoolse värava – üle Võhandu jõe viiva ...

2. Lüübnitsa vaatetorn

Lüübnitsa on vene küla Setomaa põhjaosas Pihkva järve kaldal. Siinsed elanikud tegelevad p...

3. Laossina tsässon

Laossina tsässon ehk külakabel asub juba keskajast pärineval külakalmistul, mis on tänini ...

4. Podmotsa tsässon

Podmotsa tsässon asub vaikses järveäärses külas keset keskaegset külakalmistut. Pihlakate ...

5. Inara Vanavalgõ Kohvitarõ toidu töötoad

Mikitamäe külas on üks vana maja, mis on saanud uue elu. Maja tegevused ja toimetamised on...

6. Mikitamäe tsässonad

Mikitamäe keskuse esist platsi kutsutakse Tsässonate väljakuks, sest seal paikneb kaks tsä...

7. Värska sanatoorium

Värska kuurortravikeskuses asuv Värska sanatoorium on Eestis ainulaadne oma raviarsenali p...

Verska Mineraalvesi

Mineraalõrikast ja tevüsele hüvvä vett võõdas Verskah mitmõst puurkaost, päämätselt 450-50...

9. Värska kirik

Kõrge, põllukividest seinte ja tellistest karniisidega Värska õigeusu kiriku nimepühak on ...

10. Värska külastuskeskus - Reegi maja

Õrsava järve kaldal asuv juugendstiilis kindral Nikolai Reegi suveresidents on kahtlemata ...

11. Põhjalaager

Põhjalaager ehk täisnimetusega Eesti Kaitseväe Petseri Põhjalaager (II diviisi staap) raja...

12. Seto Tsäimaja

Seto Tsäimajas saab süüa seto rahvustoite käsitööna valminud savinõudest, kuulata seto lau...

13. Värska Talumuuseum

Värska talumuuseum on terviklik koopia 1920. aastate jõukast seto kindlustalust. Hoonete k...

14. Õrsava järve matkarada

Õrsava järve matkarada kulgeb ümber samanimelise järve. 5 km pikkune rada algab ametlikult...

15. Treski tsässon

Pisike Treski tsässon ehk õigeusu külakabel võib mööda kihutades märkamatuks jääda, ehkki ...

Verska Vesi

Verska viist om vaest kõik Eesti inemisõ’ kuuldnu’. Mineraalõrikast ja tervüse...

17. Laskevälja rattarada

43-kilomeetri pikkune Laskevälja rattarada kulgeb Mustoja mõhnastiku metsaste küngaste, so...

18. Saatse kirik

Saatse kirik valmis 1801.a. Siinne kogudus on olnud segakogudus, kuhu on kuulunud nii seto...

19. Saatse muuseum

Saatse muuseum asub peaaegu vastu Venemaa piiri. Muuseumihoone ei meenuta sugugi seto tare...

20. Toomemäe talu kodurestoran Maagõkõnõ

Saabolda külas Toomemäe talus tegutseb toimekas pere eesotsas perenaise Sirje Kruusamäega....

21. Jumalamägi

Jumalamägi on setode iidne pühapaik. Pärimuse kohaselt võtab selles kohas Jumal taevasse m...

22. Vana Jüri Seebipood

Vana Jüri Seebipood on üks õige omamoodi  paik. Siin töötab Setomaa esimene ja ainus meess...

23. Lõunalaagri matkarada

Lõunalaagri 2 km pikkune matkarada on rajatud Eesti Kaitseväe kunagise Lõunalaagri aladele...

24. Piusa külastuskeskus

Piusa koobaste heledasse liivakivisse kaevatud tunnelid on kahtlemata Vana-Võromaa üks tun...

25. Keraamikaateljee Piusa Savikoda

Piusa Savikoda on elustiili ettevõte, kus külastajate silme all valmistatakse nii traditsi...

26. Obinitsa kirik ja kalmistu

Obinitsa kirik on ehitatud sügaval Nõukogude ajal: 1952. aastal, mil riiki juhtis Stalin. ...

27. Lauluema kuju

Obinitsa paisjärve kõrgel kaldal seisab kivist Seto lauluema kuju. See on mälestusmärk kõi...

28. Taarka Tarõ Köögikõnõ

Taarka Tarõ Köögikõnõ Obinitsas on üks kodune ja hubase interjööriga söögikoht, tõeline se...

29. Seto ateljee-galerii

1930. aastatel seto kaupmehe Ivan Kalju pere poolt ehitatud majas, Seto galeriis „Hal´as K...

30. Härma müürid Piusa jõe ürgorus

Kahte kõrget liivakivipaljandit (võru keeles müürid) Piusa jõe ääres kutsub kohalik rahvas...

31. Piusa jõe ürgoru matkarada

Piusa jõe ürgoru matkarada kulgeb Vastseliina linnusevaremete juurest Lindorani või vastup...

32. Obinitsa muuseum

Hubases Obinitsa muuseumis saab tutvuda Setomaa omapärase kultuuri ja ajalooga, osaleda er...

33. Tobrova tsässon

Väike puust Tobrova tsässon Tobrova-Küllätüvä tee kõrgel kaldal näeb välja justkui eeskoja...

34. Serga tsässon

Eesti-Vene kontrolljoone lähedal asub väike õigeusu külakabel, kohalikus keeles tsässon. H...

35. Meremäe vaatetorn

Meremäe vaatetorn asub Meremäe küla ja Vastseliina linnuse vahel Meremäe mäel (204 m ü.m.p...

36. Vastseliina piiskopilinnuse keskaja elamuskeskus

Vastseliina piiskopilinnuse keskaja elamuskeskus on legendidest tulvil paik, kus ootavad a...

37. Miikse kirik

Miikse õigeusu kirik ehitati 1953. aastal ehk Stalini eluajal vana, lagunenud kiriku aseme...

38. Kirikumäe matkarada

Kirikumäe 3,2 kilomeetri pikkune matkarada lookleb ümber samanimelise järve. Kohapeal öeld...

39. Luhamaa kirik

Riia-Pihkva kiviteest veidi põhja pool, Hindsa küla kõrgel künkal asub Luhamaa Pühavaimu k...

40. Piiri kohvik

Piiri kohvik asub Võrumaal Eesti ja Vene Luhamaa piiripunkti ootealal. Pakume maitsvat keh...

41. Nopri talupood

Nopri talupood on osa talumeiereist, kus saab soetada kõige värskemat kohalikku söögikraam...

42. Pullijärve matkarada

Misso aleviku serval olev Pullijärv sobib kenasti väikeseks ajaveetmiseks. Kui suplusilma ...

43. Andri-Peedo talupood

Andri-Peedo talus hakati kitsi pidama 2009. aastal, 2017 avati Põhjamaade moodsaim kitsefa...

Petsere mastõr

Petsere mastõra alostusaastagast arvatas 1473 ja edimäne kerik oll liivakivi seeh oosõh, s...

Petsere Varvara kerik

Petsere mastõra kõrvalõ ehitedi 1779. aastagal setokõisi jaost väigokõnõ puust kerik, mia ...

Taelova kerik

Taelova õigõusu kerik om pall´osidõ setokõisi jaos väiga’ tähtsä. Taelova matu...

Irboska linnus 

Kõnõldas, õt Irboskast nakaski’ pääle Vinne riik: 862. aastagal tulli’ s&acute...

See veebileht väljendab autori vaateid. Programmi korraldusasutus ei ole vastutav selle eest, kuidas seda infot võidakse kasutada.