Seto kultuur

Seto kultuur om aastatuhandidõ joosul olnu’ kõnõlõmisõ kultuur, päämätsi tarkuisi om edesi ant lauldõh. Setokõisi tundas innekõkkõ näide laulutraditsiooni – seto leelo – perrä. Seto’ omma’ ka’ tandsurahvas: piaagu õgah küläh om mõni pillimiis, kiä tõmbas pillihelüga’ naase’ tsõõri tandsma. Seto tandsu’ omma’ huugsa’ ja tundõlitsõ’, nii ku’ seto’ eiski’. Setokõisi rõiva’ paistusõ’ vällä ja hõpõ helinät om kavvõ kuulda’. Traditsiooni’ omma’ läbi kasunu’ õigõusu keriguga’.

< tagasi

Sündmüse’ 2024

Kõik sündmüse’
See veebileht väljendab autori vaateid. Programmi korraldusasutus ei ole vastutav selle eest, kuidas seda infot võidakse kasutada.