<!-- Google Tag Manager (noscript) --> <noscript><iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-PHLCMNKP" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"></iframe></noscript> <!-- End Google Tag Manager (noscript) -->

Seto kostipäiv

10.08.2024-11.08.2024

Seto KüükSeto kostipäiv

Kostipäiv om Setomaal kohvkidõ päiv. Tuul pääväl saat minnä’ seto talo moro pääle, nätä’, kuis nä korgidõ värehtidõ takah eläse’. Pernaase’ omma’ küdsänü’ hüvvi piirakit, kiitnü’ ruuga, tennü’ sõira. Kostipäiv om maitsmisõ päiv, õt mäntsit süüke s´ooh kavvõlitsõh nulga’ om tett ja ka’ vahtsõmoodulitsi süüke pruumi’. Kõgõ alos om tuu kraam, minkõst söögi’ omma’ tett: õks umakasvatõt, mõtsast kor´at, järvest püvvet ja lähkost ostõt kraam. Pääväle and illo mano kultuuriprogramm.

10

August

2024

I T K N R L P
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
See veebileht väljendab autori vaateid. Programmi korraldusasutus ei ole vastutav selle eest, kuidas seda infot võidakse kasutada.