Lüübnitsa kala- ja sibulalaat

Lüübnitsa kala- ja sibulalaat

Laato naati pidämä, õt müvvä’ umakasvatõt sibulit. Vanah kaluriküläh om kõõ kasvatõt sibulit ja mehe’ omma’ Pihkva järvest kallo püüdnü’. Sibula’ kasusõ’ korgidõ pindridõ pääl ja pääle kuivatamist pandas nä handa. Sibula’ omma’ suurõ’ ja ilosa’ kulladsõ’ keräkese’, midä saat laadolt üteh osta’ kas hannah vai vallalitsõlt ja ka’ järvest püvvet kalla maitsa’ ja osta’. Laadol müvväs viil külänaisi kotoh küdset piirakit, õgasagamaist aiakraami, näpotüüd ja omma’ tüütarõ’, lava pääl laulva’, tandsva’ esinejä’ hummogust õdaguni’. Laadol om huvtav ja saat jalota’ müüdä vanna ilosat küllä.

24

August

2024

I T K N R L P
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
See veebileht väljendab autori vaateid. Programmi korraldusasutus ei ole vastutav selle eest, kuidas seda infot võidakse kasutada.