Ehitüs

Seto talo’ omma kinnidse moroga’, koh huunõ’ omma’ tõõnõtõõsõ kõrval ja värehti’ omma’ korgõ’. Müüdäminejä näe-ei moro pääle. Säänestmuudu säet huunõ’ hoitva’ pereht võõridõ silmi ja sissetulõki iist.
Pääle elohuunidõ omma’ küllih väiko’ ts´assona’. Ts´assonit olõ-õi nätäki’ ku mõista-ai kaia’.

< tagasi
See veebileht väljendab autori vaateid. Programmi korraldusasutus ei ole vastutav selle eest, kuidas seda infot võidakse kasutada.