Seto Folk

26.06.2020-27.06.2020

Seto Folk MTÜSeto Folk

Seto Folk om muusiga- ja perimüspido, kohe tulõva’ kokko matka- ja muusigahuvilisõ’ üle Eesti ja tege laebast lavakultuuri piiri. S´oo om festival, koh laadaplatsi pääl möövä’ meistri’ umma näpotüüd, süvvä’ saat seto süüki, juvva’ kodoolt ja tunda’ setokõisi külälislahkust. Vallalõ om küläpeo muudu kirmasõplats, kohe võit minnä’ ja tunda’ hüvvämiilt tõisist pidolisist, hüäst muusikast ja ilosast luudusõst. Festivalil om erälde matka- ja latsiprogramm ja muidogi’ ka’ seto eriprogramm. 

26

Juuni

2020

I T K N R L P
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
See veebileht väljendab autori vaateid. Programmi korraldusasutus ei ole vastutav selle eest, kuidas seda infot võidakse kasutada.