Lihavõõdõh

05.05.2024

Seto Küük MTÜLihavõõdõh

Lihavõõdõh om õigõusu kerigukalendrih kõgõ suurõp pühä. Lihavõõdõh om liikuv pühä ja kalendrierinevüse peräst peetäs lihavõõdõht Setomaal sagõhõhe ildaba ku lääneliguh Eestih. Mitmõh küläh (nt Obinitsah) om tuul pääväl ka’ munaloomka. Munaloomka om liiva pääle tett munahöörtämismäng. Kõiki oodõtas mängmä! Hüä olõs, ku umal olõs värmit muna’ üteh võõdõt. Munahöörtäminõ nakas pääle umbõs kell 12. Tuust pääväst nakas pääle ka’ ilotamisõ ja kul´atamisõ aig.

Mi pallõ külälisil tulla’ väiko pargikõsõga’ ja avvusta’ setokõisi kombit.

5

Mai

2024

I T K N R L P
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
See veebileht väljendab autori vaateid. Programmi korraldusasutus ei ole vastutav selle eest, kuidas seda infot võidakse kasutada.