<!-- Google Tag Manager (noscript) --> <noscript><iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-PHLCMNKP" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"></iframe></noscript> <!-- End Google Tag Manager (noscript) -->

Setomaal om hüä pitä’ ettevõttõ vai asutusõ suvõpäivi, oppõpäivi ja kõrralda’ tõisi välläsõitõ. Üümaja’ omma’ ilosidõh kotussidõh, pääle tarõh olõmist saat olla’ luudusõh, matkada’, tetä’ sporti, k´avvu’ sannah, nätä’ kohalikku kultuuri. Kohe minnä’ ja midä kaia’, tuu  tasosi’ küüsüdä’ Setomaa giide käest, kiä’ mõistva’ panda’ kokko kõgõ pareba plaani.

See veebileht väljendab autori vaateid. Programmi korraldusasutus ei ole vastutav selle eest, kuidas seda infot võidakse kasutada.