Setomaal om olõmah uma sanatoorium – Verska kuurortravikeskus. Tuu om ainumas sanatoorium ilmah, koh arstmisõ jaost om Verska mineraalvesi ja järvemuda. Kuurortravikeskusõ mano k´au Verska viikeskus, koh mõnõh basseinih om tuusama õkva siitsamast maa seest vällä pumbat mineraalvesi. Viikeskusõh omma’ olõmah ka’ mitmõ’ sanna’. Setomaal om uma sanna traditsioon ja savvusanna’ omma’ alalõ. Savvusanna traditsioon om kannõt UNESCO vaimsõ kultuuriperändi esindüsnimekirja üteh seto leeloga’.

See veebileht väljendab autori vaateid. Programmi korraldusasutus ei ole vastutav selle eest, kuidas seda infot võidakse kasutada.