Raha ja pangaautomaat

Piaaigu õgal puul saat massa’ pangakaardiga’, õnnõ Vana-Jüri seebikuah piat massma rahaga’ vai kotusõpääl ülekandõga’.
Pangaautomaat om:

  •  Verskah: Pikk 12 (Swedbank)
     
  • Vahtsõliinah: Võidu 21 (Swedbank)

Ja lähebih liinoh: Räpinäh, Põlvah, Võroh.

< tagasi
See veebileht väljendab autori vaateid. Programmi korraldusasutus ei ole vastutav selle eest, kuidas seda infot võidakse kasutada.