<!-- Google Tag Manager (noscript) --> <noscript><iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-PHLCMNKP" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"></iframe></noscript> <!-- End Google Tag Manager (noscript) -->

Poodi’

  • Verskah: „Coop“
     
  • Obinitsah: „Coop“
     
  • Miktämäel: „Coop“

Poodi’ omma’ ka’ Räpinäh, Võõpsuh, Oravah ja Vahtsõliinah.

Külli piteh sõit aig-aolt autolaahvka. Midägi’ väikest saat osta’ ka’ Verska bensiinijaamast (Olerex).

< tagasi
See veebileht väljendab autori vaateid. Programmi korraldusasutus ei ole vastutav selle eest, kuidas seda infot võidakse kasutada.