Setomaa attēlu brošūra

Zeme un tauta

Setu zeme jeb Setomā ir savdabīgas kultūras reģions divu kaimiņu starpā – starp Igauniju un Krieviju. Šodien ar Setomā saprotam, galvenokārt, Igaunijas Republikas dienvid-austrumos setu apdzīvotās vietas, lai gan vēsturiski Setomā ir aizņēmusi daudz lielāku teritoriju: gandrīz ¾ no bijušajām Setu zemēm pašreiz atrodas Pečoru apriņķī un ir Krievijas Federācijas pārvaldībā. Īstenībā seti lielāko daļu savas pastāvēšanas laikā ir dzīvojuši Krievijas valsts sastāvā, tikai 1920. gadā Setomā kļuva par daļu no Igaunijas teritorijas, taču 1945. gadā Setomā sadalīja starp tālaika Igaunijas PSR un Krievijas PSRS. Seti ir somugri, igauņiem tuvi radinieki, un ir ar tiem sajaukušies, taču, par spīti tam, ir saglabājuši savu kultūru. Seti no igauņiem atšķiras, pirmkārt, ar savu valodu – ar dienvidienvid-austrumos izloksni. Atšķirīga ir arī ticība: seti ir pareizticīgie, tomēr tautas tradīcijās ir saglabājušās daudzas paražas no pirmskristus laikiem. Igauņu valodā bieži vien Setomaa un setod vietā lieto Setumaa un setud, abi varianti ir pareizi, lai gan paši seti izmanto formas ar „o“ burtu

< Atpakaļ
Šis mājaslapa atspoguļo autora viedokli. Programmas vadošā iestāde neatbild par tajā ietvertās informācijas iespējamo izmantošanu.