Setu karaļvalsts diena

Šī diena tiek atzīmēta kopš 1994. gada. Diena sākas ar setu himnas dziedāšanu, notiek arī karaspēka parāde, un norēķini notiek arī setu naudā. Vēl tiek noskaidroti labākie vīna, alus, hansas, siera, maizes, pīrāgu un rokdarbu meistari, kā arī labākie muzikanti, dziedātāji un dejotāji. Kā jau katrā kārtīgā karaļvalstī, arī Setomā ir savs karalis: setu eposa varonis Peko. Pēc leģendas Peko atpūšas Pečoru smilšu alā, tāpēc pats nevar pārvaldīt savu karaļvalsti. Karaļvalsts dienā seti ievēl viņa vietnieku ülembsootska, un tas notiek visdemokrātiskākajā veidā: vēlētājiem sastājoties rindās pie katra kandidāta. Setomā ülembsootska ir setu garīgais vadonis un pārstāvis.

Diez vai pirmās karaļvalsts dienas organizētāji varēja iedomāties, ka šī tradīcija kļūs tik nozīmīga setu tautai un kultūrai. Šobrīd šī diena ir kluvusi par vienu no atslēgvārdiem, pēc kuriem setus atpazīst. Šī diena ir viens no setu simboliem – gluži tāpat kā lēlo, taitastērps un pareizticība.

Video

< Atpakaļ
Šis mājaslapa atspoguļo autora viedokli. Programmas vadošā iestāde neatbild par tajā ietvertās informācijas iespējamo izmantošanu.