Setomā ir sava sanatorija: Verskas kūrorts. Tā ir pasaulē vienīgā sanatorija, kur izmanto Verskas minerālūdeni un Verskas dūņas. Pie kūrorta pieder Verskas ūdenscentrs, kura vairākos baseinos izmanto no šejienes urbumiem iegūto minerālūdeni. Šeit ir arī saunas komplekss. Setomā, tāpat kā arī Vana-Veromā, tradicionālas ir dūmu jeb melnās saunas. Dūmu sauna, gluži tāpat kā setu lēlo, ir ierakstīta UNESCO kultūras mantojumu sarakstā.

Meklēt

Šis mājaslapa atspoguļo autora viedokli. Programmas vadošā iestāde neatbild par tajā ietvertās informācijas iespējamo izmantošanu.