<!-- Google Tag Manager (noscript) --> <noscript><iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-PHLCMNKP" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"></iframe></noscript> <!-- End Google Tag Manager (noscript) -->

Rahvakultuurikeskus setokeelne koduleht

Projekti eesmärk: www.visitsetomaa.ee on Setomaa-ülene infokanal, mille eesmärgiks on anda informatsiooni ja pakkuda inspiratsiooni Setomaad väisavale sise- ja väliskülalistele, siin elavatele inimestele ning reisikorraldatele ning ajakirjanikele. Setomaa üheks kultuuriliseidentiteedikandjaks on kohalik murrak, mis eristab Setomaad teistest Eestimaa piirkondadest. Lisaks eesti, inglise ja vene keelele, soovime kohaliku keele populariseerimiseks ja laiemaks eksponeerimiseks avaldada kodulehe ka seto keeles.

Projekti lühikokkuvõte: 2019 on ÜRO poolt kuulutatud rahvusvaheliseks põliskeelte aastaks. Tänavu aastasele fookusele, põlisrahvaste keelte säilimisele, keskendutakse läbi erinevate tegevuste, nii laiemate, üldist tähelepanu pööravate ürituste kui ka spetsiifilisemate projektide, milleks Setomaa turismiinfo ja piirkonna tutvustamine kindlasti kvalifitseeruvad. UNESCO ohustatud keelte nimekirjas oleva seto murraku kasutamisvaldkondade avardamiseks, populariseerimiseks ja eksponeerimiseks on oluline Setomaa suurima turismiinfoplatvormi tõlkimine seto keelde. Seto keelel on oluline osa setode enesemääratlemisel ning maailmas ainulaadses põlises seto kultuuris. Setomaa tutvustamisel eestlasele ja välismaalastele, ennekõike teistele soome-ugri sugulasrahvastele, on vaja ka setokeelset menüüd, infot Setomaast ja siinsetest vaatamisväärsustest, Seto Külävüü objektidest ning Setomaal toimuvatest sündmustest. See aitab kaasa keele igapäevases kasutuses püsimisele ja keele lugemisharjumusele. Ühtlasi saab kodulehel olevaid seto keelseid tekste kasutada keelekümbluseks, murdetekstide lugemise ja neist arusaamise harjutamiseks. Samuti saavad seda kanalit materjalide kogumiseks kasutada ka atesteeritud giidid ning anda piirkonna külastajatele olulist infot kasvõi osaliselt ka seto keeles.

 

< Tagasi
See veebileht väljendab autori vaateid. Programmi korraldusasutus ei ole vastutav selle eest, kuidas seda infot võidakse kasutada. Andmete kuvamiseks on kasutatud puhkaeestis.ee / visitestonia.com andmebaasi.