EST-LAT Forest trail

Est-Lat Interreg Central Baltic programmi toel saab Setomaa liidetud rahvusvahelise matkaradade võrgustikuga E11. 

Projekti eesmärgiks on ca 1050 km ulatuses ühisesse võrgustikku kuuluvate Eesti ning Läti loodus- ning matkaradade märgistamine, korrastamine ning kohaliku floora ja fauna tutvustamine matkajatele. Seeläbi looduses liikumise, matkamise ja tervisespordi populariseerimine, mis loob eeldused tervislike eluviiside edenemisele. Matkaradade arendamist ei seostata mitte ainult vajadusega eksponeerida ja kaitsta loodust, vaid ka tutvustada kohalikku kultuuri ja eluviisi. 
Projekti eesmärkide elluviimiseks luuakse ning korrastatakse metsateede märgistust, tehakse juurde Setomaal ning Võrumaal viitasid ning infotahvleid, lihtsamaks liikumiseks mobiilirakendus, koduleht, viiakse läbi nii sise- kui välisturgudele suunatud turundus- ja kommunikatsiooni tegevusi. Loodetavasti tekib siia ka rohkem loodusturismi teenusepakkujaid. 

Oluline toimuva metsaradade arendusprojekti puhul on ka see, et Forest Trail saab olema seotud Euroopa kergliiklusteede võrgustikuga E11, millega pandi alus Euroopa Matkajate Assotsiatsiooni poolt organiseeritud tegevusele matkaradade võrgustiku väljaehitamisel Euroopas.

Matkateede projekti kogumaksumus kahe aasta vältel on 1 215 880€, millest Setomaa Turismi eelarve on 157 367€. Projekti elluviimisesse on kaasatud Setomaa Vallavalitsus, Rõuge Vallavalitsus, Võru Vallavalitsus ja Võrumaa Arenduskeskus. 
Projekti peapartneriks on Läti Maaturism (Latvian Country Tourism Association). Eesti poolseteks partneriteks on MTÜ Eesti Maaturism, MTÜ Setomaa Turism, MTÜ Peipsimaa Turism ja MTÜ Ökokuller Lahemaal. Assotsieerunud partnerina Põhja-Eesti Turism. 

< Tagasi
See veebileht väljendab autori vaateid. Programmi korraldusasutus ei ole vastutav selle eest, kuidas seda infot võidakse kasutada. Andmete kuvamiseks on kasutatud puhkaeestis.ee / visitestonia.com andmebaasi.