Põhjalaager

Põhjalaager ehk täisnimetusega Eesti Kaitseväe Petseri Põhjalaager (II diviisi staap) rajati Värska alevikku 1926.a Õrsava järve kallastele. See oli kaitseväe suvine väljaõppekeskus, kus harjutasid ratsaväelased ja suurtükiväelased üle Eesti. Siin olid barakid sõduritele, aga ka hobusetallid, ohvitseride elumajad, söökla ja uhke kasiino ehk laagri kodu. Enamik hooneid on nüüdseks hävinud, kuid sõduritele koduks olnud barakid ja mõned elumajad on säilinud. Objekt on vaadeldav väljast! Kasulik teada: Värska muuseumist saab tellida Põhjalaagri teemaprogrammi. Hooned on võimalik väliselt vaadelda. 

Features and amenities

General equipment
  • Free parking
  • Information boards

Information

< Back
This website reflects the views of the author. The managing authority of the programme is not liable for how this information may be used.