Seto Café Day – Seto Kostipäiv 2023

In 2023, were was 20 cafes located along the 100-kilometer route of the Seto Village Belt.

1 LINNUSÕBRA PESÄ, Toomasmäe (Sa)
2 INARA VANAVALGÕ KOHVITARÕ, Mikitamäe (Sa)
3 VÄIKESAARE, Usinitsa (Sa, Su)
4 KALAMAITSETE MAJAKAS, Rõsna (Sa, Su)
5 SAMMÕLSUU SÖÖGITARÕ, Velna (Sa)
6 KORRAKS GARAAŽI ALLA, Värska (Sa)
8 MAAGÕKÕSÕ MAITSÕ', Saabolda (Sa)
9 KRIISA TALO KOSTIKOTUS, Litvina (Sa, Su)
10 VANA TARE TAGA, Kolossova (Sa)
11 NÄPOTÜÜ KOTUS, Matsuri (Sa, Su)
12 MÕTSAVEERE JUTUSS, Hilana (Sa)
13 OBINIZZA ÜÜLOKAAL, Obinitsa (Sa until midnight!, Su)
14 ILMAVEERE MAKUSS ELO, Obinitsa (Sa, Su)
15 HARRÕORO HÄMMÄTÜS, Masluva (Sa, Su)
16 RIKKA IVVANI MAN, Küllätüvä (Sa)
17 UMASTÕ TSÄIMAJA, Tsergondõ (Sa)
18 PIUSA VEEREH, Jõksi (Sa, Su)
19 TÄPSU KUTS KOSTILÕ, Vinski (Sa, Su)
20 PIIRI VEEREH, Vinski (Sa, Su)
21 ILOLINÕ KIRSI TALO, Meremäe (Sa)

The Seto Café Day cycle is part of the European Cultural Capital Tartu 2024 main program and is supported by the South-Estonian community program.

 

< Back
This website reflects the views of the author. The managing authority of the programme is not liable for how this information may be used.